▲ TPG系列UPS专用旁路隔离稳压柜


      集稳压和多功能保护为一体

       容量大,效率高,无波形畸变

       电压调节平稳,适用负载广泛

       能承受瞬时超载,可提供长期连续工作

       市电稳压随意切换

       安全方便,运行可靠


TPG系列UPS专用旁路隔离稳压柜